Słoma jako źródło energii z biomasy

Słoma jako źródło energii z biomasy

17 listopada, 2022 0 przez admin

W planach rządowych dotyczących gospodarki energetycznej Polski na najbliższe lata, duży nacisk kładzie się na większe wykorzystanie energii z biomasy.

Założenia mają zostać zrealizowane do 2025 roku. Realizacja tego planu to szansa, aby wytwarzanie energii cieplnej ze słomy stało się powszechnym sposobem wytwarzania zielonej energii.

Polityka efektywności energetycznej na lata 2000-2025 zakłada wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w o wiele większym stopniu niż dotychczas. Jednym z jej elementów jest używanie słomy jako surowca do produkcji energii z biomasy, co niesie ze sobą bardzo wiele atutów. Przede wszystkim pozwoli znacznie zmniejszyć produkcję CO2, poprawi opłacalność produkcji rolniczej, zmniejszy zagrożenie pożarowe i w znacznym stopniu obniży koszty produkcji energii cieplnej.

Wady i zalety spalania biomasy

Wykorzystywanie słomy do produkcji energii z biomasy niesie ze sobą jeszcze wiele innych zalet. Do głównych z nich należą:

– redukcja emisji dwutlenku węgla, tlenku siarki i tlenków azotu,

– znaczne zmniejszenie kosztów produkcji 1GJ energii,

– zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju,

– zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego (rzadsze spalanie słomy na polach),

– czynnik motywujący rozwój rolnictwa i większa opłacalność produkcji rolniczej,

– nowe miejsca pracy dla społeczności lokalnych,

– mniejszy nakład pracy przy obsłudze kotłów,

– możliwość rzadszego czyszczenie kotła,

– praca kotła na poziomie od 20 do 100%,

– wykorzystywanie lokalnego odnawialnego źródła energii,

– wsparcie finansowe dla społeczności lokalnych za produkcję zielonej energii.

Aby słoma nadawała się do produkcji energii z biomasy poziom jej wilgotności nie może przekraczać 25%. Paliwo powinno być jak najbardziej suche. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony podczas procesu spalania wytwarza się tlenek węgla, pojawiają się problemy z podawaniem paliwa do kotła, a wydajność całego procesu spalania znacznie spada, co może być nieco kłopotliwe.

Używanie słomy do pozyskiwania energii z biomasy ma również swoje wady. Są to:

– wysokie koszty pozyskiwania, przechowywania, transportowania i przetwarzania słomy,

– niska kaloryczność słomy jako paliwa (ok. 15 GJ/t),

– brak odpowiednich maszyn do peletowania,

– brak pieców do spalania,

– ryzyko, że elektrociepłownie nie będą regularnie zaopatrywane w surowiec,

– brak odpowiedniego finansowania ze strony państwa.