google890debed0804c991.html;

 • Atrakcyjny grzejnik do małego mieszkania

  Atrakcyjny grzejnik do małego mieszkania
  Właściciele małych mieszkań mogą odetchnąć z ulgą - grzejnik o kształcie kwadratu i w ciekawym kolorze sprawi, że przestaniemy myśleć

 • Kolektory płaskie czy próżniowe


  Wiele osób planujących montaż instalacji solarnej prędzej czy później staje przed dylematem, jakie kolektory wybrać: płaskie czy próżniowe? Wbrew pozorom…

 • Bezglikolowe pompy ciepła

  Na polskim rynku instalacji grzewczych czerpiących energię z odnawialnych źródeł przez wiele lat dominowały pompy ciepła wykorzystujące jako czynnik roboczy glikol.

 • Dom energooszczędny

  Każdy etap budowania energooszczędnego domu jest niezwykle istotny, zarówno projektowanie, dobór instalacji grzewczej, wykonanie jak i eksploatacja. Właściwe materiały…

 • Słoma jako źródło energii z biomasy

  W planach rządowych dotyczących gospodarki energetycznej Polski na najbliższe lata, duży nacisk kładzie się na większe wykorzystanie energii z biomasy.

Aktualności

Kolektory słoneczne

W dobie stale rosnących kosztów tradycyjnych źródeł energii, jak ropa czy węgiel, coraz więcej osób rozważa inwestycję w kolektory słoneczne.

Dobieramy grzejniki

Zanim wybierzemy grzejniki do naszego domu, poznajmy ograniczenia w stosowaniu poszczególnych ich rodzajów.

Ogrzewanie podłogowe a tradycyjne

Rośnie liczba osób rezygnujących z tradycyjnego ogrzewania kaloryferowego na rzecz ogrzewania podłogowego.

Elektrownie wiatrowe

energetyka wiatrowaWiatr o prędkości użytecznej jest wykorzystywany do celów energetycznych. Wiatraki zaczęto budować w średniowieczu w Normandii. Dawne wiatraki, w których przetwarzano energię wiatru na pracę stanowiły źródło energii mechanicznej do napędów młynów. Dawne wiatraki, w których przetwarzano..

Przycis wiecej

Energia z biomasy

biomasaBiomasa jest to każdy materiał organiczny zawierający węgiel, ale nie ulegający tak znacznym przemianom fizykochemicznym, które prowadzą do powstania specyficznych właściwości ropy naftowej lub węgla kamiennego. Biomasę stanowią zarówno odpady powstające...

Przycis wiecej

Geotermia

energia geotermalnaDuże zasoby energii geotermalnej wynikają z wysokiej temperatury jądra Ziemi, utrzymującą się dzięki prądom konwekcyjnym w ciekłej strefie jądra pomimo ciągłego odpływu ciepła. Eksploatacja tych zasobów energetycznych zależy od stanu techniki głębokości wierceń.

 Przycis wiecej

Energia słoneczna

energetyka sloneczna

Kolektory słoneczne - Baterie słoneczne
Energia słoneczna jest jednym z najbardziej obiecujących odnawialnych źródeł energii na świecie, ponieważ nie obciąża otoczenia, a Słońce jest praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii. 

Przycis wiecej

Elektrownie wodne

energia wodnaWskutek ruchu Ziemi oraz przyciągania Księżyca i Słońca przesuwa się fala wody morskiej. Wykorzystując ujścia rzeki o wysokich brzegach można zbudować zaporę, umożliwiającą wpływ wód morskich w dolinie rzeki podczas przypływu i wypływu przez turbiny wodne.

Przycis wiecej

Biogazownie

BiogazownieProces, w którym uzyskuje się biogaz jest procesem fermentacji mezofilnej z optymalną temperaturą. Biogaz można wytwarzać przez fermentacje obornika lub odpadów na wysypiskach i w oczyszczalniach....

Przycis wiecej

W planach rządowych dotyczących gospodarki energetycznej Polski na najbliższe lata, duży nacisk kładzie się na większe wykorzystanie energii z biomasy.

 

Założenia mają zostać zrealizowane do 2025 roku. Realizacja tego planu to szansa, aby wytwarzanie energii cieplnej ze słomy stało się powszechnym sposobem wytwarzania zielonej energii.

Polityka efektywności energetycznej na lata 2000-2025 zakłada wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w o wiele większym stopniu niż dotychczas. Jednym z jej elementów jest używanie słomy jako surowca do produkcji energii z biomasy, co niesie ze sobą bardzo wiele atutów. Przede wszystkim pozwoli znacznie zmniejszyć produkcję CO2, poprawi opłacalność produkcji rolniczej, zmniejszy zagrożenie pożarowe i w znacznym stopniu obniży koszty produkcji energii cieplnej.

Wady i zalety

Wykorzystywanie słomy do produkcji energii z biomasy niesie ze sobą jeszcze wiele innych zalet. Do głównych z nich należą:

- redukcja emisji dwutlenku węgla, tlenku siarki i tlenków azotu,

- znaczne zmniejszenie kosztów produkcji 1GJ energii,

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju,

- zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego (rzadsze spalanie słomy na polach),

- czynnik motywujący rozwój rolnictwa i większa opłacalność produkcji rolniczej,

- nowe miejsca pracy dla społeczności lokalnych,

- mniejszy nakład pracy przy obsłudze kotłów,

- możliwość rzadszego czyszczenie kotła,

- praca kotła na poziomie od 20 do 100%,

- wykorzystywanie lokalnego odnawialnego źródła energii,

- wsparcie finansowe dla społeczności lokalnych za produkcję zielonej energii.

Aby słoma nadawała się do produkcji energii z biomasy poziom jej wilgotności nie może przekraczać 25%. Paliwo powinno być jak najbardziej suche. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony podczas procesu spalania wytwarza się tlenek węgla, pojawiają się problemy z podawaniem paliwa do kotła, a wydajność całego procesu spalania znacznie spada, co może być nieco kłopotliwe.

Używanie słomy do pozyskiwania energii z biomasy ma również swoje wady. Są to:

- wysokie koszty pozyskiwania, przechowywania, transportowania i przetwarzania słomy,

- niska kaloryczność słomy jako paliwa (ok. 15 GJ/t),

- brak odpowiednich maszyn do peletowania,

- brak pieców do spalania,

- ryzyko, że elektrociepłownie nie będą regularnie zaopatrywane w surowiec,

- brak odpowiedniego finansowania ze strony państwa.